2:77
2:68
2:60
2:49
2:66
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.