2:78
2:38
2:18
2:02
2:20
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.