2:69
2:60
2:50
2:36
2:55
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.