2:77
2:66
2:52
2:36
2:59
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.