2:77
2:57
2:36
2:20
2:43
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.