2:72
2:21
1:98
1:85
2:00
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.