2:24
2:14
1:94
1:89
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.