2:70
2:10
1:85
1:74
1:86
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.