2:99
2:72
2:60
2:42
2:58
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.