2:90
2:55
2:39
2:23
2:38
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.