2:69
2:63
2:53
2:39
2:55
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.