2:72
2:21
1:98
1:85
2:00
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.

 

შპს ''უნიგრუპი'' ს/კ205054894

სს "თი ბი სი ბანკის" მარჯანიშვილის ფილიალი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიში: GE89TB1100000111467308


სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიში:GE65BG0000000883370201