2:70
2:19
1:97
1:84
1:95
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.