ფიზიკურ პირებს, ქვეყნის ფარგლებში შეუძლიათ ისარგებლონ ლუკოილი-ს პლასტიკური ბარათის ექსპრეს გზავნილით მიღების სერვისით.

ბარათების ექსპრეს გზავნილით მიწოდებას, ნოვა ფოსტა-ს კურიერები უზრუნველყოფენ.
სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა ელექტორნული განაცხადის ფორმის შევსება და პირველი შენაძენის გაკეთება.
ბარათის მიწოდება მოხდება საწვავის შეძენიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.


მომსახურების ტარიფი:
თბილისის ფარგლებში - 3 ლარი
ქვეყნის ფარგლებში - 7 ლარი


მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება, მიმღების მიერ ნაღდი ანგარისწორებით ამანათის მიღებისთანავე.

აირჩიეთ საწვავის სახეობა

* ბარათზე შესაძლებელია იქონიოთ სამი სახეობის საწვავი ერთდროულად.

შესაძენი საწვავის სახეობა

* ყოველ ჯერზე, წინასწარ შეძენილი საწვავის მინიმალური ოდენობა უნდა შეადგენდეს
  არანაკლებ 100 ლიტრს (ან ორი ტიპის საწვავი 50/50 ლიტრი)

გსურთ ინვოისის მიღება? კი არა

* ინვოისი გადმოიგზავნება მითითებულ ელ ფოსტის მისამართზე

გსურთ გაიაქტიუროთ ინტერნეტ ანგარიში? კი არა

* ინტერნეტ ანგარიში გააქტიურდება განაცხადის გაკეთებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს. ლოგინ: პირადი ნომერი. პაროლი:123

შეგახსენებთ რომ ბარათის გამოგზავნა მოხდება მხოლოდ საწვავის ღირებულების გადმორიცხვის შემდეგ. საბანკო რეკვიზიტები - ლინკი
ვეთანხმები მომსახურების წესებსა და პირობებს